Privacy

Informatie over gegevensbeveiliging

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze onderneming.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens gaat ons na aan het hart, en bij het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonlijke gegevens via deze website leggen wij de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet inzake gegevensbeveiliging) ten grondslag.

Wijze, omvang en doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

In principe kunt u onze website gebruiken zonder dat er persoonlijke gegevens worden verzameld. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of per e-mail met ons contact opneemt, dan worden persoonlijke gegevens verzameld, die wij gebruiken voor de beantwoording van uw vragen en/of voor de afwikkeling van met u afgesloten contracten. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd, indien u deze informatie vrijwillig verstrekt. Een overdracht van de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, aan derden gebeurt slechts in die mate voor zover dit voor de verwezenlijking van het betreffende doeleinde vereist is, bijvoorbeeld aan expediteurs, pakketdiensten, banken enz.

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor de opslag herroept, indien de kennis ervan voor de verwezenlijking van het met de opslag beoogde doeleinde niet meer vereist is, en na afloop van de voorschriften en bewaartermijnen inzake belasting- en handelsrecht.

Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek zullen wij u gaarne informeren over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Volgens BDSG (Duitse wet inzake gegevensbeveiliging) heeft u evt. recht op kennisgeving, blokkering of verwijdering van gegevens.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

OEST beschermt uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, gebruik of publicatie. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens bewaard in een gecontroleerde veilige serveromgeving.

Google Analytics en cookies

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren. U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert. Google Analytics deactiveren

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiliging vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „ga('set', 'anonymizeIp', true);“, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te garanderen.

Piwik

Dit aanbod gebruikt Piwik, een open-source software voor de statistische evaluatie van de toegang die gebruikers zich verschaffen. Piwik gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van dit aanbod wordt opgeslagen op de server van de provider in Duitsland. Het IP-adres wordt meteen na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen geanonimiseerd. Gebruikers kunnen de installatie van de cookies verhinderen door een instelling van hun browser software; de gebruikers wijzen de provider echter erop dat ze in dit geval eventueel niet volledig gebruik kunnen maken van alle functies van deze website. 

Gebruik van Facebook Social Plugins

Dit aanbod gebruikt Social Plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook logo´s (witte „f“ op blauw vlak of een „duim omhoog“ teken) of zijn gemarkeerd met de aanvulling "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website uit dit aanbod oproept die zo´n plugin bevat, dan bouwt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plugins wordt door Facebook rechtstreeks overgedragen aan uw browser en via deze in de website geïntegreerd. De provider heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruiker derhalve al naargelang zijn stand van kennis.

Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook een Facebook account toekennen aan het bezoek. Indien gebruikers interageren met de plugins, bijvoorbeeld op de Like knop drukken of een commentaar geven, dan wordt deze informatie door uw browser rechtstreeks overgedragen aan Facebook en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, dan bestaat niettemin de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres bemachtigt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privé-sfeer van de gebruikers kunnen deze afleiden uit de informatie over gegevensbeveiliging van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wanneer een gebruiker lid is van Facebook en niet wilt dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen gegevens, dan moet hij zich alvorens het internet te bezoeken uitloggen bij Facebook.

+1 knop van Google+

Dit aanbod gebruikt de “+1″-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). De knop is herkenbaar aan het teken “+1″ tegen een witte of gekleurde achtergrond.

Wanneer een gebruiker een website uit dit aanbod oproept die zo´n knop bevat, dan bouwt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google op. De inhoud van de “+1″-knop wordt door Google rechtstreeks overgedragen aan zijn browser en door deze in de website geïntegreerd. De provider heeft derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt. Volgens Google worden zonder een klik op de knop geen persoonlijke gegevens verzamelt. Alleen bij ingelogde leden worden zulke gegevens, onder andere het IP-adres, verzamelt en verwerkt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en hun rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privé-sfeer kunnen de gebruikers van Google afleiden uit de informatie over gegevensbeveiliging bij de “+1″-knop: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en de FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter

Dit aanbod gebruikt de knoppen van de dienst Twitter. Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Deze zijn met een gestiliseerde vogel herkenbaar verbonden aan begrippen zoals "Twitter" of "Volgen". Met behulp van de knoppen is het mogelijk om een bijdrage of pagina van dit aanbod te delen bij Twitter of om de provider bij Twitter te volgen.

Wanneer een gebruiker een website uit dit aanbod op het internet oproept die zo´n knop bevat, dan bouwt zijn browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter op. De inhoud van de Twitter knop wordt door Twitter rechtstreeks overgedragen aan de browser van de gebruiker. De provider heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruiker al naargelang zijn stand van kennis: Op deze manier wordt alleen het IP-adres van de gebruiker mee overgedragen aan de URL van de betreffende website als de knop wordt geactiveerd, maar niet gebruikt voor andere doeleinden dan die voor de voorstelling van de knop.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbeveiliging van Twitter op http://twitter.com/privacy/.

Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG
Georg-Oest-Straße 4
D - 72250 Freudenstadt

Telefoon-nr. +49 (0)7441 / 539-532
Telefax-nr. +49 (0)7441 / 539-107
E-Mail info@remove-this.oest.de